Digital Time and Date

Welcome Note

Thursday, October 4, 2012

தரிசு நிலம்: டேராடூன் பெயர்க்காரணம்

தரிசு நிலம்: டேராடூன் பெயர்க்காரணம்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் தலைநகர் டேராடூன் பாசுமதி அரிசிக்கும், லிச்சி பழங்களுக்கும் பெயர் பெற்றதாகும். டேரா என்றால் தற்காலிகமாக தங்கும் இடம்...