Digital Time and Date

Welcome Note

Monday, July 1, 2013

கொலைகளின் வகைகள்

இறைவன் மனிதனை படைப்பது ஒரே மாதிரி என்றாலும், இறப்பதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றிர்க்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பெயர் என்று இங்கே காண்போம்.

தற்கொலை ----------------------- Suicide
தந்தையைக் கொல்வது ----------- Patricide
தாயைக் கொல்வது ----------------Matricide
மனைவியைக் கொல்வது ----------Uxoricide
கணவனைக் கொல்வது ------------ Mariticide
சகோதரனைக் கொல்வது -----------Fratricide
சகோதரியைக் கொல்வது ---------- Sororicide
அரசனைக் கொல்வது -------------- Regicide
அரசியல்வாதியைக் கொல்வது ----- Assassinate
இனப்படுகொலை ------------------- Genocide
தொல்லைதரும் மனிதனைக் கொல்வது- Pesticide
பூச்சியினங்களைக் கொல்வது ----- Insecticide
குழந்தைகளைக் கொல்வது -------- Infanticide
கடவுளைக் கொல்வது -------------- Deicide
பரம்பரையைக் கொல்வது ---------- Prolicide
உணவுச் செடிகளைக் கொல்வது --- Herbicide
நண்பனைக் கொல்வது -------------Amicicide
பேராயரைக் கொல்வது -------------Episcopicide
பெண்ணைக் கொல்வது ------------ Femicide
மகன்/ மகளைக் கொல்வது -------- Filicide

இருப்பினும் இறைவன் கொடுத்த உயிரை அவனே எடுப்பது தான் தர்மம்.

நன்றி அமர்க்களம்